Share/Save/Bookmark

Lyn Fotball - på vei mot toppen i norsk fotball?

  12.06.2017 Kl. 17:40  
Av SKF
Lyn har en stolt historie som en av Norges eldste klubber, og ifølge Wikipedia er Lyn den eneste gjenlevende klubb av de tre klubbene som var med på å stifte Norges Fotballforbund 30. april i 1902. Det befinner seg mye god fotballhistorie i pokalskapet i klubbhuset på Kringsjå.

Klubbens herrelag forsøker å jobbe seg tilbake mot toppsjiktet etter konkursen i 2010 og befinner seg på 4.nivå i dagens seriesystem. Damelaget i klubben har jobbet seg gradvis oppover i divisjonene og spiller i år sin femte sesong i 1.divisjon etter opprykket i 2012. Med tanke på å kunne ta det neste steget – opp til Toppserien – så var klubben aller nærmest i fjor da de røk i kvalifiseringskamper mot Medkila. Når det gjelder aldersbestemt nivå er klubben den mestvinnende i NM J16 klassen, samt at man vant NM J19 i 2015. I tillegg har man over år flere respektable plasseringer i de aldersbestemte NM-klassene.

Vi har fått hovedtrener Glenn Kleven i tale - Kleven startet opp i Lyn Fotball høsten 2011 - og er sånn sett «ansvarlig» for tingenes tilstand rundt damelaget.

Lyn Fotball har muligens vært «hoffleverandør» nummer 1 hva angår aldersbestemte landslagsspillere de senere årene. Men Toppseriespill har det fortsatt ikke blitt på Kringsjå, hva kan årsakene til denne saken være?
-Det er nok ikke et enkelt svar på akkurat dette spørsmålet. Det å ha mange aldersbestemte landslagsspillere er på ulike vis relativt utfordrende. Ja, det er absolutt positivt for spillerne med internasjonal erfaring, og vi i klubben er stolte hver gang det tas ut landslagsspillere fra Lyn Fotball. Når det gjelder stabilitet i hverdagen for disse spillerne, og for oss som klubb, byr det selvfølgelig på noen utfordringer av ulik art. Det å for unge mennesker være mye ute på reisefot er en krevende syssel – både fysisk og ikke minst mentalt sett. For oss som klubb er det da vesentlig å kunne se og forholde oss fornuftig til det hele bildet. I praksis kan dette bety at disse spillerne må avstå treninger og sogar viktige klubbkamper på grunn av man tar den totale belastningen på alvor. Om man utlukkende skal tenke på et opprykk til Toppserien, så kunne det nok vært noe mer hensiktsmessig med en spillertropp som var stabilt tilgjengelig til enhver tid. Vi har uansett valgt vår filosofi og arbeidsmåte, og for oss i Lyn Fotball er det aller viktigste at spillerne kan kunne bli best mulig – til slutt.

Hele fire av Lyn Fotball sine spillere som var i troppen i de avgjørende kvalifiseringskampene i fjor nå befinner seg i Stabæk; har Lyn Fotball blitt en «farmerklubb» til Stabæk?
-Det er vel å ta det noe vel langt, men det å foredle unge, fremadstormende spillere forplikter. I fotball–som stort sett ellers i -livet handler det om å være på riktig sted til riktig tid. Vi som klubb prøver etter beste evne å ta spillerne våre på fullt alvor. I dette ligger det at de kan få de utfordringen i trening og kamp som er nødvendig i et utviklingsperspektiv. Om vi som klubb ikke gir de nødvendige utfordringene til spillerne våre må vi være store og rause nok til å være ærlige nok på nettopp dette. At alle disse fire nevnte spillerne valgte Stabæk er nok noe sammensatt, men vi som klubb ønsker selvfølgelig alle sammen lykke til med nye utfordringer på et høyere nivå.

Hvordan påvirker det arbeidet i Lyn at man stadig vekk blir tappet for de største talentene?
-Vi skal være ærlig på at det heller ikke for oss er noe kjekt å miste gode spillere til andre klubber. Når vi som klubb har valgt den filosofien vi har, så er dette en del av virkeligheten vi forholde oss til. Det vi som klubb føler relativt sterkt på er at man som klubb ikke blir tilsett med en eneste krone for spillere man over lang tid har investert mye arbeid i og energi på. Med tanke på dette burde det utvilsomt vært en ordning via NFF som ga uttelling for godt utviklingsarbeid til norsk fotball sitt beste. Ingen tvil om at dette kunne styrket motivasjonen og gjort hverdagen noe enklere for klubber og trenere som medvirker til å levere spillere til klubber høyere opp i seriesystemet.

Mener du at Toppklubbene henter inn spillere som ikke er gode nok for Toppserien?
-Dette er noe som alltid har blitt diskutert og som alltid kommer til å diskuteres. De faktiske forhold og det vesentlige er uansett en godt nok tilpasset treningshverdag og en god nok kamparena. Alle sier at man til enhver tid bør trene mest mulig kamplikt – og med tanke på dette er selvfølgelig nok kampaktivitet en viktig faktor. Klubber bør uansett være sitt ansvar bevisst – henter man en spiller fra en annen klubb og til et høyere nivå så forplikter dette. At man er ærlig og faktisk kan tilby det man formidler – ikke bare i ord, men i handling, sier Glenn Kleven.

Dere var veldig nære opprykk i fjor, etter en veldig god kamp i Harstad, ble det likevel tap over to kamper mot Medkila, hva mener du var forskjellen på lagene?
-Forskjellen på lagene var kort fortalt noen år i snittalder, samt at Medkila hadde noen rutinerte utenlandske spillere i sentrale posisjoner på banen. Det ble da en ny sesong for Medkila i Toppserien. Klubben fra Harstad har sin måte å jobbe på og vi i Lyn Fotball har vår tilnærming og filosofi. Vi fortsetter uansett å jobbe på med vårt – alltid fokus på det vi selv kan påvirke.

Det skal settes ned en komitee som skal se på seriestrukturen og da også på antall lag i Toppserien, hvordan ser dere i Lyn Fotball på dette?
-Det er absolutt viktig og riktig at man har et bevisst forhold til hvordan vi organiserer Toppserien og 1. divisjon. Samtidig blir man lett preget av hva som skjer akkurat nå – som alltid vesentlig at man ikke blir historieløse, samt at man for norsk fotball sin utvikling evner å se ting i sammenheng og perspektiv. Utvikling handler nok ikke om enkeltkamper eller enkeltlag – men nærmere bestemt det store bildet. Om det er 8, 10, eller 12 klubber i Toppserien er nok isolert sett ikke den aller mest avgjørende faktoren med tanke på videreutvikling av produktet. Fotballen er jo i stadig forandring og utvikling, men enda mer/bedre kompetanse og kontinuitet er nok faktorer man uansett ikke skal undervurdere viktigheten av. I tillegg er det slik i kvinnefotballen at man ikke får den største hjelpen med tanke på vind i seilene, med andre ord må denne vinden skapes av de personene som er involvert og engasjert i idretten. Jobbe hardt, bevisst og strategisk over og med tid. Historien viser at man kan kommet et stykke videre frem med en slik innstilling og tilnærming.
Vis alle nyheter